با یه دوستی داشتیم از دغدغه های اجتماعیمون میگفتیم.هی از رژیم چنج گفت،هی از بی فایدگیش گفتم.هی از برگشتن پهلوی گفت،هی از بی فلسفگی گفتم.بعد وقتی خداحافظی کردیم گفت ایشالا دفعه ی بعد که دیدمت بریم دیسکو جشن رژیم چنج.اغلب ما رژیم چنج رو برای دیسکو رفتنش میخوایم صرفا. البته سیستم قضایی هم ابلهانه به این افکار دامن میزنه با قربانی کردن امثال مائده.سیستم قضایی ای که من درونشم و میدونم چقدررررررررر فلجه،چقدرررررر ناتوانه.چقدرررررر همه چی توش دم دستیه