چند سالی هست که یکی از ترکه های سه تارم در رفته...دلیلی داشتم که رغبت درست کردنشو ازم میگرفت ... قسم خورده بودم که دست به سه تار نشم
تا دیشب
دیشب که نشسته بودیم کافه و یکی از بچه ها با سه تارش اومد تو ...دست رو دلم نذارین ...به قول اون بزرگمرد عنانم از دست برفت...
الانم سه تارو اوردم خونه ... دیگه نتونست ازم بگیرتش... از اینکه "جامه دران"دیشب چه کرد با ما نگم...
+انسانم ارزوست...
+عنوان از اهنگ خوشه چین استاد بنانه ... حتمااااااااا توصیه میکنم